Mobile: 0721 859 532

Class 7  |  Kiswahili Notes, Revision Questions and Answers

  Change Class CLASS 7
Select Subject  |  Kiswahili
Jaribu maswali ya darasa la 7 ya somo la Kiswahili (Majibu Yapatikana)

Kiswahili Darasa la Saba Mada

- Mada za darasa la saba bado zaongezwa -
Jaribu maswali ya darasa la 7 ya somo la Kiswahili (Majibu Yapatikana)<
Jaribu maswali yafuutayo (Majibu Yapatikana)<

Class 7 TopicsJaribu maswali yafuutayo (Majibu Yapatikana)