Mobile: 0716 858334 / 0712 054195
Change Class

Class 6  |  Kiswahili Maswali na Majibu

  Change Class CLASS 6
Select Subject  |  Kiswahili
Feeling Ready? Attempt these Class 6 Kiswahili Questions (Answers Available)
Maamkizi ya Adabu na Heshima
Matumizi ya 'Amba' Pamoja na Ngeli
Kiulizi 'PI' Pamoja na Ngeli
Matumizi ya Vivumishi vya Pekee Enye na Enyewe Pamoja na Ngeli
Matumizi ya Vivumishi vya Pekee -OTE na -O-OTE Pamoja na Ngeli
Feeling Ready? Attempt these Kiswahili Questions

kiswahili Class 6 Topics


Feeling Ready? Attempt these Kiswahili Questions