Primary School  |  Class 6  |  Kiswahili


Sarufi

Yaliyomo

> Kutunga Sentensi kwa ngeli: A-WA, U-I, KI-VI, LI-YA, U-YA, YA-YA, I-ZI, U-ZI, U-U, KU-KU, I-I
> Kutunga Sentensi ukitumia: Viashiria radidi, Vivumishi Vya Pekee, Virejeshi, Vitenzi, Viulizi
> Vitenzi Kutokana na Nomino
> Majina ya Ukoo, 'kina' na 'Akina'
> Matumizi ya 'karibu'
> Kiambishi 'Ki'
> Usemi Halisi na Usemi wa taarifa
> Nomino Kutokana na Nomino
> Nomino Kutokana na Sifa
> Matumizi ya 'ni bora' na 'ni heri'
> Kiambishi 'to'
> Mkato wa maneno
> Kiambishi 'ka' cha wakati