Primary School  |  Class 6  |  Kiswahili


Kusoma

Yaliyomo

> Maneno na sentensi, na sauti tata
> Vifungu na Maswali
> Majarida, Makala, magazeti na vitabu
> Aina za Mashairi - Tarbia, Tathlitha