Primary School  |  Class 6  |  Kiswahili


Kusikiliza na Kuongea

Yaliyomo

> Maamkuzi ya adabu na heshima
> Sentensi zenye tamathali za usemi
> Hadithi. mafumbo, mashairi, nyimbo, vitendawili, misemo, methali na majadiliano
> Taarifa kupitia vyombo mbali mbali
> Michezo tofauti tofauti, mawsala ibuka